This Page

has moved to a new address:

LUDZKA SOKOWIRÓWKA: Stos #5, czyli Targi Książki w Warszawie i małe szaleństwo

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service